1.Band
2.Band
Çarpan
Tolerans
Direnç Değeri :
Tolerans :
3.Band
Sıcaklık K.
Sıcaklık Katsayısı :